Training

egmk3bdcqifw8

Hi everyone,

So.. I’ve committed myself to run a half marathon in the end of May 2017. For a non-runner and a girl in really bad shape that’s some commitment. I already feel like I’m going to die. But as I said in my post last Monday (Read it here) – if you work for it and have the right mindset you can do it. And I believe I can do it!

My training program starts today and I have 30 weeks ahead of me before the big day. I found a 30 week training program for people who haven’t run before/haven’t for a long time. I thought I would share it with you and my progress during the next 30 weeks – so I’ll keep you posted! I hope you’ll like these sort of posts, because I’ll post my weekly training program once a week and an update on how it’s going.

Have any of you guys ever run a half marathon ? If not, why not join me and share your thoughts and progress in the comments on my weekly posts ? 🙂

Week 1: OBS! All training passes starts and ends with a 5 minute walk in a good pace. 

So in the program you’ll start slow and most of the time you’ll actually be walking. That way you get used to it and it will help keeping you motivated towards your big goal.

Day 1(in my case Tuesday):
5 minutes walk in a good pace.
4 x 5 minutes good paced walk. 2 minutes run in between. Run so slow that you’ll still be able to have a conversation.
5 minutes walk in a good pace.

Total of 38 minutes exercise!

Day 2 (In my case Wednesday):
5 minutes walk in a good pace.
4 x 5 minutes good paced walk. 1 minute run in between. Run as fast as you can.
5 minutes walk in a good pace.

Total of 34 minutes exercise!

Day 3 (In my case Saturday):
30 minutes alternative training. I’ll be going on a weekend break to Bedford. Will tell you more about it later 🙂 Anyways my alternative training will be swimming.

Total of 30 minutes exercise!

Day 4(In my case Sunday):
5 minutes walk in a good pace.
15 minutes light run. Run as slow as you can, so you know you’ll be able to run the full 15 minutes. If you cant, take short walking break to get your breathe and start running again.
5 minutes walk in a good pace.

Total of 25 minutes exersice!

All days not mentioned is off days, where you should’nt be training. 4 days of training and 3 days off.

Danish version:

Hej allesammen,
Nå, men ja. Jeg har altså sagt ja til at løbe et halv maraton i maj måned. For en pige der ikke normalt løber og som er i virkelig dårlig form, er det noget af en forpligtelse.Jeg er allerede bange for hvor hårdt det bliver, men som jeg skrev i et tidligere blog indlæg (du kan læse det her) så er jeg sikker på man kan hvad man sætter sig for hovedet, så længe man arbejder for det og har det rigtige mindset. Og jeg er sikker på jeg nok skal gøre det!
Min træning starter i dag. Da jeg har præcis 30 uger til at gøre det og jeg har fundet et 30 ugers træningsprogram, er der ingen tid at spilde. Jeg har fundet et træningsprogram, for folk der ikke har løbet før/ikke har løbet i meget lang tid. Hver uge vil jeg lave et opslag med mit træningsprogram og i har mulighed for at følge mine fremskridt igennem hele forløbet. Måske kan jeg få dig med på bølgen ? Har du løbet halv maraton eller lignende før?
UGE 1: OBS! Alle træningspas starter og slutter med 5 minutters rask gang.
I træningsprogrammet starter man stille og roligt ud og det meste af tiden, de første par uger i al fald, vil du skulle gå i et rask tempo. På den måde giver du ikke så hurtigt op og du beholder din motivation frem til det store mål!
Dag 1: (I mit tilfælde i dag):
5 minutters rask gang.
4 x 5 minutters rask gang. 2 minutters løb imellem hvert pas. Løb så langsomt at du stadig kan føre en samtale.
5 minutters rask gang.
Total = 38 minutters træning!
Dag 2: (I mit tilfælde onsdag):
5 minutters rask gang.
4 x 5 minutters rask gang. 1 minuts intensivt løb mellem hvert pas. Løb så hurtigt som muligt.
5 minutters rask gang.
Total = 34 minutters træning!
Dag 3: ( I mit tilfælde lørdag):
30 minutters alternativ træning. Da jeg skal på en lille weekend tur med min kæreste, som jeg nok skal fortælle mere om senere, vil min alternative træning være svømning.
30 minutters træning!
Dag 4 (I mit tilfælde søndag):
5 minutters rask gang.
15 minutters let løb. Løb i et sådan tempo at du kan gennemføre. Hvis det bliver nødvendigt, tag en kort pause, hvor du går.
5 minutters rask gang.
Total = 25 minutters træning!
Alle dage der ikke er nævnt, skal bruges på at holde pause. Så i alt 4 træningsdage og 3 off dage.

Follow my blog on Bloglovin

Scr. Halv maratonskolen

3 thoughts on “Training

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s